Yhteystiedot ja tietosuoja-asetus

Fit Kuopio/Kuofit Oy
Saarijärventie 9 (Salen vieressä)
70460 KUOPIO

www.fitkuopio.fi
www.ole.fit/kuopio
www.sporty.fi

TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA: www.facebook.com/fitkuopio

Asiakaspalvelu palvelee:
ma-to klo 10.00-18.30, pe klo 10.00-18.00 ja la klo 10.00-14.00

24/7 tai VIP-kortilla joka päivä ma-su 03.30-24.00 ja Päivä-/Seniorikortilla 03.30-16.00

Asiakaspalvelu:

Puh:
0503291817

Yritysmyynti:
Anssi Rönkä
0405370331,

TIETOSUOJA-ASETUS, FIT KUOPIO/KUOFIT OY:

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 22.05.2018
Päivitetty 22.05. 2018

1. Rekisterinpitäjä Kuofit Oy, Saarijärventie 9, 70460 Kuopio,

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anssi Rönkä, p.0503291817,

 

3. Rekisterin nimi

 

Kuofit Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön vapaaehtoinen, dokumentoitu suostumus
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite), yrityksen www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tiedot säilytetään rekisterissä asiakassuhteen ajan ja 3kk asiakassuhteen päätyttyä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Jaamme henkilötietojasi seuraavien osapuolten kanssa:

Poliisin kanssa rikosten tutkinnassa.
Markkinointiin liittyvissä toimeksiannoissa yhteistyökumppaneille, jotka analysoivat, painavat tai jakavat markkinointimateriaalia.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Mikäli luovutamme tietojasi yhteistyökumppaneillemme, he toimivat henkilötietojen käsittelijän roolissa yhteistyösopimuksen alaisena. Sopimuksen avulla velvoitamme yhteistyökumppanimme toimimaan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää rekisterin tietoja muuhun kuin Kuofit Oy:n kanssa sovittuun toimeksiantoon.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Kuofit Oy huolehtii, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijät ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyllä on lisäksi muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

 

 

 

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. 

Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

Veloitukseton tutustumiskäynti voimassa uusille asiakkaille.
(asuinpaikka Kuopio +20km)

Yhteydenottolomake

Täytä etunimesi
Tarkista sähköpostisosoitteesi
Tarkista puhelinnumerosi
Invalid Input